logo-klippans-bokbinderi-ab

Nya villkor för adressfiler.

Från och med den 25 maj 2018
 
GDPR gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya dataskyddslagen syftar till att skydda individen och reglera hur företag får hantera personuppgifter. För Klippans Bokbinderi är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med med hur vi hanterar personuppgifter.
 
Därför har vi tagit fram en rutinbeskrivning för hur du som kund kan skicka dina adressfiler till oss och hur vi hanterar dessa:
 

Denna mailbox används endast av de personer som har utsetts och utbildats till att sortera adressfiler. Mailboxen har en bevarandeprincip som innebär att adressfilerna raderas efter 30 dagar.

  • VIKTIGT: Skriv vårt ordernr i ämnesraden eller Tidningens benämning + Nr

 
Om en adressfil trots allt mailas till någon av våra personliga e-postadresser eller någon annan e-postadress inom organisationen som inte är kommer vi att följa en strikt rutin som innebär att vi raderar mailet inkl filen. Därefter meddelar vi er att detta är gjort och bifogar en instruktion vart adressfilen ska skickas.

TEKNISKA VILLKOR FÖR DINA ADRESSFILER INKL CHECKLISTA

LADDA NER DETTA DOKUMENT FÖR ATT ANVÄNDA CHECKLISTAN.